Mesnici Hurem potreban radnik.

Zainteresovani se mogu javiti u mesnicu Hurem!