Na osnovu zajedničkog angažmana predstavnika Općine Kakanj i svih aktera s područja Kaknja koji brinu o ekološkoj slici Kaknja i kvalitetu života građana, pripremljeni su i aplicirani kvalitetni projekti na javni poziv, tako da je Federalni fond za zaštitu okoliša odobrio Kaknju fascinirajući iznos od 340.000 KM.

Osim toga, kroz kontakte i razgovore s predstavnicima Fonda na adekvatan način je predstavljena ekološka slika Kaknja opterećena brojnim štetnim utjecajima, te modaliteti kako da se poboljša kvalitet života građana Kaknja.

Javnom preduzeću “Grijanje” Kakanj odobreno je 50.000 KM za projekat: „Izrada PTD Glavni projekat magistralnog vrelovoda pripadajućih ogranaka u gradu Kaknju od TE Kakanj do TP9“.

Općini Kakanj odobreno je 100.000 KM za projekat „Sanacija i izolacija kosog i ravnog krova na objektima JU za predškolski odgoj i obrazovanje ‘Mladost’ Kakanj.

Javnom preduzeću “Vodokom” d.o.o. Kakanj odobreno je 140.000 KM za projekat „Rekonstrukcija glavnog
transportnog cjevovoda Bukovica-Prva, dio dionice- Filter stanica- Ilidža”.

Općini Kakanj odobreno je i 50.000 KM za projekat „Nabavka novih uređaja za kontinuirano praćenje kvaliteta zraka na području Općine Kakanj“.