Medžlis IZ Kakanj: Upustvo o postupanju sa kurbanom i kurbanskim kožicama

589

Podjelu kurbanskog mesa potrebno je vršiti uz primjenu svih epidemioloških mjera zaštite od širenja zaraze koronavirusom. S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju, kurbansko meso se može dijeliti ali i zdržati za vlastite potrebe.

Nejestive dijelove kurbana (unutricu i sl.) zbrinuti na ekološki prihvatljiv način u skladu sa propisima Islama i važećim propisima Državnih organa.

Kurbanske kožice dobro nasoliti, braveće 3 kg soli, goveđe 5 kg soli i čuvati od oštećenja, iste se ne smiju pakovati u najlonske vreće (oštećene, nenasoljene i kožice u najlonskim vrećama neće biti primane) te ih dopremiti na sabirna mjesta.

Medžlis IZ Kakanj će i ove godine organizovati prikupljanje i prijevoz svih kurbanskih kožica kao i prethodnih godina.