Sutra od 8.00 do 12.00 sati obustava saobraćaja na putu Kakanj-Tršće

301

U utorak 7. jula, na lokalitetu Vrtače, na ulazu u Ivnicu (MZ Tršće), od 8.00 do 12.00 sati, bit će izvođeni radovi na asfaltiranju dionice ceste koja se nalazi u zoni klizišta.

Zbog izvođenja radova u pomenutom vremenskom periodu, saobraćaj na putu Kakanj-Tršće će biti preusmjeren alternativnim putem Kakanj-Greben-Hausovići-Gornji Banjevac-Makljen-Tršće i obratno.

Podsjetimo, ova dionica nije ranije rekonstruisana jer se čekala izrada elaborata kojim je ustanovljeno da tlo miruje.

Ovi radovi su privremena mjera kako bi se omogućilo normalno odvijanje saobraćaja, a izrađeni elaborat je osnova za buduće aktivnosti na sanaciji klizišta.