Dom zdravlja Kakanj: Saopštenje za javnost

286

Tokom jučerašnjeg dana, u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, ukinuta je preventivna epidemiološka mjera stavljanja pod zdravstveni nadzor i ograničavanje kretanja u trajanju od 14 dana (kućna samoizolacija) osoba koje su se vraćale iz inostranstva. Operativni tim JU „Dom zdravlja“ Kakanj moli naše sugrađane koji se vraćaju iz inostratnstva  da se i dalje javljaju  putem telefona u Higijensko epidemiološkoj službi JU „Dom zdravlja“ Kakanj,  na sljedeće brojeve: 032/460-964, 032/465-989, 032/460-950, 032/460-958 ili 124, gdje će dobiti određene zdravstvene informacije i odgovore na pitanja u vezi COVID-19.

Molimo sve naše sugrađane  da budu i dalje savjesni i odgovorni prema sopstvenom zdravlju, ali i prema zdravlju svih ljudi, te da se pridržavaju svih važećih preventivnih mjera: održavanje lične higijene -pranje i dezinfekcija ruku, održavanje higijene prostora u kojem živimo, provjetravanje prostorija, izbjegavanje socijalnih kontakata i bespotrebnih okupljanja, obraćanje pažnje na fizičku distancu u svim okolnostima, korištenje lične zaštitne opreme-maske i rukavice itd, jer one imaju jedinstven cilj, a to je: spriječiti pojavu oboljenja COVID-19, jer je to oboljenje koje u mnogim slučajevima ima smrtonosan ishod.

Molimo naše sugrađane da budu strpljivi na trijažnim punktovima, jer oni nisu ukinuti kao preventivna epidemiloška mjera naredbama viših instanci i ostali su kao posljednja tačka, do daljnjeg,  na kojoj se nastoji spriječiti prodor infekcije unutar zdravstvene ustanove. Svaka zdravstvena ustanova je obavezna da spriječi prodor infekcije unutar same ustanove, te su dužni da poduzimaju mjere i radnje kojima će se štititi zdravlje pacijenata i radnika, ali i održati zdravstveni sistem u cjelini. U kontekstu navedenog, a u cilju sprečavanja gužvi u JU „Dom zdravlja“ Kakanj pacijenti su OBAVEZNI da se naručuju na preglede telefonskim putem u svim ambulantama gdje nikome neće biti uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, te da uz ostalu odgovarajuću medicinsku dokumentaciju (uputnica, specijalistički nalaz i sl) imaju i uredno popunjene epidemiološke ankete koje će dobiti od svog porodičnog ljekara ili na trijažnom punktu. Još jednom apelujemo na naše sugrađane i molimo ih da se pridržavaju ovog uputstva u cilju zaštite njihovog zdravlja i zdravlja drugih ljudi, jer je ovo preventivna mjera kojom se želi spriječiti pojava infekcije u zdravstvenoj ustanovi, ali i kod naših sugrađana. Svi oni dolaze u  JU „Dom zdravlja“ Kakanj, bez obzira na razlog posjete, obavezni su proći kroz trijažni punkt kako bi im se popunila epidemiološka anketa.