Razgovor u programu “Radio Kaknja” sa dekanom Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici doc.dr. Fuad Hadžikadunić

301