Dom zdravlja Kakanj: Saopštenje za javnost

570

Na osnovu preporuka koje je donio Krizni štab Federalnog ministatstva zdravstva, Operativni tim JU „Dom zdravlja“ Kakanj  u vezi novog korona virusa (COVID-19 preporučuje sugrađanima da se pridržavaju preventivnih epidemioloških mjera koje su još na snazi: nošenje maski u zatvorenim prostorima ili vani kada nije moguće fizički se distancirati od drugih ljudi, pridržavanje i primjena fizičke distanca, te higijena ruku-pranje i dezinfekcija.  

Molimo sve građane koji se vraćaju na područje općine Kakanj iz inostranstva ili su bili u kontaktu sa licima za koje postoji sumnja da su zaraženi novim korona virusom ili je testiranjem infekcija potvrđena kod određe nih lica, da se jave   putem telefona  Higijensko epidemiološkoj službi JU „Dom zdravlja“ Kakanj,  na sljedeće brojeve: 032/460-964, 032/465-989, 032/460-950, 032/460-958 ili 124 kako bi se dodatno od njih uzela epidemiološka anketa i time na vrijeme spriječilo daljnje  širenje infekcije novim korona virusom na području kakanjske općine. Apelujemo na sugrađane da poštuju, gore navedenu  molbu, jer je to istovremeno i mjera kojom se štiti lično i kolektivno zdravlje stanovništva, te da ne prikrivaju anamnestičke podatke, jer lažni iskazi podliježu zakonskim sankcijama.

U cilju sprečavanja nastanka COVID-19 na području općine Kakanj, pozivamo pacijente da koriste telefone za naručivanje u ambulantama i ponavljamo da su svi  OBAVEZNI da se naručuju na preglede telefonskim putem u svim ambulantama gdje nikome neće biti uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, te da uz ostalu odgovarajuću medicinsku dokumentaciju (uputnica, specijalistički nalaz i sl) imaju i uredno popunjene epidemiološke ankete koje će dobiti od svog porodičnog ljekara ili na trijažnom punktu. Naglašavamo da su pacijenti OBAVEZNI saopštavati istinite iskaze zdravstvenim radnicima tokom  davanja namnestičkih podataka. Cilj je svima isti, a to je sprečavanje nastanka  intrahospitalnih infekcija, te da se spriječi nastanak  gužvi u JU „Dom zdravlja“ Kakanj. Ukoliko se pacijenti budu pridržavali navedenih smjernica, na trijažnom punktu, pri ulasku u JU „Dom zdravlja“ Kakanj, neće biti većih zastoja i gužvi, jer svako ima svoj termin kojeg je ranije dobio prilikom telefonskog zakazivanja termina. Hitni slučajevi su izuzeti iz ove mjere.  Svi koji dolaze u  JU „Dom zdravlja“ Kakanj, bez obzira na razlog posjete, obavezni su proći kroz trijažni punkt kako bi im se popunila epidemiološka anketa. 

Naaši sugrađani trebaju biti svjesni da opasnost od virusa nije prestala i da je povećanje broja zaraženih u BiH, ustvari, posljedica slabljenja ili nepridržavanja još uvijek važećih preventivnih epidemioloških mjera koje imaju za cilj zaštititi stanovništvo od zaraze.

Ponavljamo i apelujemo na stanovništvo da je i dalje potrebno korištenje lične zaštitne opreme, kako bi se spriječio novi val zaraze. Budimo odgovorni prema sopstvenom zdravlju i prema zdravlju drugih ljudi.